• Đĩa mài bê tông kim cương kim loại 3 inch STI

    Đĩa mài bê tông kim cương kim loại 3 inch STI

    Đĩa mài bê tông kim cương kim loại 3 inch STI có hai chân đế.Mài sàn bê tông, đá tự nhiên, sàn đá terrazzo để đạt được bề mặt nhẵn, tạo bề mặt không bóng.Bất kỳ phân đoạn có thể được thực hiện theo yêu cầu.Liên kết kim loại khác nhau cho độ cứng khác nhau của sàn bê tông.
  • Tấm mài kim cương Terrco 3 inch với mặt sau khóa đỏ

    Tấm mài kim cương Terrco 3 inch với mặt sau khóa đỏ

    Tấm mài kim cương 3" phù hợp với máy mài sàn bê tông Terrco. Giày phân khúc kim cương kim loại phù hợp nhất cho sàn bê tông với chất lượng cao nhất quán. Bất kỳ phân đoạn nào cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. Liên kết kim loại khác nhau cho độ cứng khác nhau của sàn bê tông.